Standaard lettergrootte Grote letters, extra contrast
Kinderen redden kinderen
Kinderen redden kinderen
kindertekening kindertekening kindertekening

Kids4kids en jeugd BHV

Vanaf het schooljaar 2007-2008 bieden we voor de kinderen in de groepen 5 en 6 kids4kids aan, voor de bovenbouwgroepen bieden we jeugd BHV aan. Het verschil zit in de onderwerpen alcohol/drugs en het cold shock syndrome; deze worden alleen behandeld in de groepen 7 en 8.

illustratie epileptische aanval

De lessen worden gegeven door intensive care- en anesthesieverpleegkundigen met speciaal aandachtgebied kinderen in nood. Jeugd BHV is voor de bovenbouw de opvolger van kids4kids; er zijn enkele belangrijke aspecten toegevoegd die met de voorbereiding te maken hebben naar het voortgezet onderwijs. Ook het zelfstandig buiten spelen is ingecalculeerd.

Tijdens de 5 lessen van 3 kwartier worden verschillende aanleidingen van noodsituaties uitgelegd. Bovendien worden de belangrijkste eerstehulphandelingen besproken, voorgedaan en geoefend.

Het onderwijs wordt ondersteund door een op maat gemaakt cursusboekje en een flowchart die onder toegangscode is te bezoeken op deze site.

foto aanrijdende ambulance

Het hele idee is, dat kinderen in geval van nood op adequate wijze alarm kunnen slaan en de allereerste handelingen alvast gaan starten. Seconden of minuten later kan de groepsleerkracht naadloos aansluiten in de eerstehulpverlening. De tijdwinst is evident, conform de uitgangspunten van "treat first what kills first" en "de gouden minuut en het gouden uur" (European Resuscitation Council 2006). We gaan er van uit, dat de groepsleerkracht de handelingen natuurlijk ook beheerst. Zo niet, of niet zeker, bieden we een BHV-pakket aan. Veel scholen gebruiken zo'n combi.

De onderwerpen die in de 5 sessies aan de orde komen zijn verdeeld in hoofdstukken en gebaseerd op het traumaheli protocol A-B-C-D-E (Airway-Breathing-Circulation-Disability-Exposure).

Onderwerpen

illustratie kloppen op de rug

Na elke les wordt er in carroussel-vorm mondeling getoetst. Tevens worden de praktijkoefeningen uitgebreid voorgedaan en getoetst.

Natuurlijk krijgen de geslaagden na de laatste les een certificaat, met een persoonlijke noot van onze juf of meester!

De flowchart blijft nog geruime tijd online. De kinderen kunnen dus ook thuis hun ouders laten zien wat ze hebben geleerd. Wie weet leren ze hun ouders ook wel wat.


TV-Rijnmond heeft een reportage gemaakt van de cursus 'Kinderen redden kinderen' die is opgenomen op enkele basisscholen in de regio.

Deze reportage werd donderdag 31 maart 2005 uitgezonden als onderdeel van het TV-Rijnmond Nieuws.  Het betreffende fragment is hieronder te bekijken.

TV-Rijnmond Nieuw 31 maart 2005

Ook in het Avro-programma Gezondheidsplein is aandacht besteed aan Kids4Kids.

TV-beeld Avro-programma Gezondheidsplein